Позвонить вам?
Сравнение 0 Корзина 0

Договір публічної оферти

ДОГОВІР 

публічної оферти

 

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта, згідно положень Цивільного кодексу України, є офіційною пропозицією компанії ФОП Боровицька Людмила Петрівна, далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту
«Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця http://med1.ltd (далі — «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного й безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця  укласти договір купівлі-продажу товарів (акцептом), вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця. 

2. Визначення термінів

2.1. В даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені терміни мають таке значення:

   1. «Товар» — моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
   2. «Інтернет-магазин» — сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу Товару на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет без безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу товару.
   3. «Продавець» — суб’єкт господарювання, який реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
   4. «Покупець» — особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
   5. «Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку товарів, визначених Покупцем при розміщенні замовлення й проведенні оплати за допомогою платіжної картки чи іншим шляхом, не забороненим законом.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі: вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; обробку та доставлення замовлення Покупцеві у власність на умовах, визначених даним Договором.

4. Оформлення замовлення

4.1. Покупець оформлює замовлення в Інтернет-магазині через «форму кошика», або оформивши замовлення через електронну пошту, або за номерами телефонів, зазначених в розділі контактів Інтернет-магазину.

4.2. Термін формування замовлення - до 3 робочих днів з моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

5. Оплати замовлення

5.1. Покупець оплачує Замовлення за допомогою сервісів — Online платіж Liqpay, online Wayforpay, або на розрахунковий рахунок Продавця, чи при отриманні Замовлення або іншими впровадженими Продавцем шляхами, які не заборонені чинним законодавством. 

5.2. Після здійснення оплати та отримання з сервера Банку позитивної відповіді (підтвердження) про оплату, на екран виводиться сторінка з номером Замовлення.

6. Термін, вартість й умови доставлення замовлення

6.1.Доставлення замовлення здійснюється силами Продавця та транспортної компанії в зазначений в замовленні (узгоджений) з Покупцем термін після фактичної оплати товару.

6.2. У разі неможливості з боку Покупця отримати товар в обумовлену дату та час, нова дата доставлення одноразово узгоджується з Покупцем в телефонному режимі, за умови, що нова дата доставлення не може бути пізніше 2-х днів від першої доставлення.

6.3. У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, не залежних від Продавця, замовлення анулюється та підлягає повторному оформленню на сайті Продавця. При цьому 100 % передоплата, здійснена Покупцем, повертається на умовах, визначених в п. 9.6. цієї угоди.

7. Права й обов'язки сторін

7.1. Продавець зобов'язаний:

7.1.1. Виконувати умови цього Договору;

7.1.2. Виконувати замовлення Покупця у випадку здійснення оплати останнім;

7.1.3. Передати Покупцю товар відповідно до обраного зразку в Інтернет-магазині, оформленого замовлення та умовами цього Договору.

7.1.4. Перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його спакування на складі Продавця.

7.2. Продавець має право:

   1. В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

7.3. Покупець зобов'язаний:

   1. Своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

7.4. Покупець має право:

7.4.1. Оформити замовлення в Інтернет-магазині;

7.4.2. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

   1. Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
   2. За незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
   3. За зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
   4. За затримку й перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставлення товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

8.2.5. За протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою наданого доступу до мережі Інтернет;

8.2.6. За передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

8.4. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких, Сторони не могли передбачити й запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті http://medim.com.ua.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за правдивість інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем та Продавцем.

9.5. Інформація, надавана Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставлення товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9.6. Повернення грошових коштів за товар, який не був доставлений з будь-яких причин, проводиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви на електронну адресу: medi.org.ua@gmail.com

10. Термін дії договору

10.1. Даний договір набирає чинності з моменту здійснення Покупцем 100 % передоплати (акцепту) замовлення та діє до повного виконання зобов'язань сторін, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів (100 % передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений в письмовій заяві.

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Ваша корзина пуста!
Но это можно исправить
За покупками